Tribuna

Consell assessor de dret civil. Els nou membres del Consell Assessor anomenat el passat 22 d’octubre. Hans

L’actualizació del dret civil pitiús

Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears, organisme del qual, amb la major modèstia i humilitat, i essent tot un honor per a mi, form part, per l’illa de Formentera.