125 anys de compromís amb l’illa

En la celebració del 125è aniversari de Diario de Ibiza, voldria felicitar el president del Prensa Ibérica, Javier Moll, la directora de Diario de Ibiza, Cristina Martín, tots els treballadors i les treballadores, les empreses anunciants i, per descomptat, els milers de persones que diàriament el llegeixen. Una efemèride que mostra l’enorme dimensió històrica d’una capçalera que ha acompanyat generacions d’eivissencs i d’eivissenques d’ençà la generalització de la premsa escrita al segle XIX fins a l’actual procés de digitalització.

Vicent Torres Guasch. President del Consell Insular d'Eivissa
Vicent Torres Guasch. President del Consell Insular d’Eivissa

En la seua trajectòria històrica, es Diari ha sabut en tot moment esdevenir un referent de primer ordre en el context de la premsa a Eivissa. El seu testimoni en forma d’escrits i imatges dels últims 125 anys de la nostra història conforma un valuós llegat que hem d’agrair per sempre, i que és fruit de l’enorme esforç d’informar la societat del dia a dia a la nostra illa en les circumstàncies històriques més diverses, tant en els temps convulsos com en els actuals de pau i democràcia.

Donada la meua condició de president del Consell Insular em permetreu que posi de manifest, així mateix, la gran tasca informativa duta a terme per Diario de Ibiza en relació amb la nostra institució insular, des del seu naixement -l’any 1979- i en tota la seua posterior trajectòria. En aquest sentit, crec que és ben oportú destacar la vocació de servei públic demostrada pel Diari, tot ajudant a donar a conèixer aquesta nova realitat i -el que no és menys important- contribuint a destacar el seu caràcter d’institució d’autogovern de la nostra illa i participant, a través dels seus escrits i les seues imatges, en la defensa de la identitat, la cultura i el patrimoni de la nostra illa.

Diario de Ibiza ha informat sempre amb rigor de tot allò relacionat amb la creació i desenvolupament del Consell Insular sota les presidències de Cosme Vidal, Antoni Marí Calbet, Pilar Costa, Pere Palau, Xico Tarrés, Vicent Serra i fins a l’actual mandat, ajudant a enfortir el nostre autogovern des de la seua funció d’informar i opinar sobre tot allò que passa a Eivissa, i sempre amb un compromís de defensa de l’illa i dels valors constitucionals i estatutaris que ens regeixen d’ençà de la recuperació de la democràcia.

Diario de Ibiza continua sent exemple d’una tasca presidida pel rigor

Aquestes darreres dècades han estat decisives en molts d’aspectes per a Eivissa, no tan sols en l’àmbit polític com també en l’econòmic i social. Per tal motiu, m’agradaria posar de rellevància el sentit de la responsabilitat i la professionalitat del Diario de Ibiza a l’hora d’assumir les funcions d’un mitjà de comunicació en el context d’una societat cada vegada més oberta i plural, fruit del sistema de llibertats del qual gaudim.

En plena sintonia amb els nous temps, Diario de Ibiza continua sent exemple d’una tasca informativa presidida pel rigor i l’objectivitat, uns factors necessaris que expliquen el seu paper de mitjà de referència en el si de la societat eivissenca. A la vegada, un dels segells d’identitat que l’ha caracteritzat ha estat la seua voluntat de donar cabuda a les més diverses veus de del món polític i social de la nostra illa, esdevenint una valuosa plataforma de reflexió i debat; al temps que recull tota la informació relacionada amb les activitats econòmiques, socials, culturals i esportives de la nostra illa, com sempre ha fet, amb total dedicació i professionalitat.

Amb motiu d’aquest 125è aniversari de Diario de Ibiza no voldria deixar de destacar un altre fet prou rellevant, com és la capacitat d’aquest mitjà per afrontar amb èxit la importantíssima revolució experimentada aquestes darreres dècades en el món de la comunicació, molt especialment pel que fa a l’aparició d’Internet. Lluny de veure aquest fet com una amenaça, es Diari ha estat capaç de veure una oportunitat única per enriquir i ampliar la seua oferta de comunicació, tant pel que fa a la immediatesa informativa, l’accessibilitat des de qualsevol indret del món, així com a la incorporació de nombrosos continguts audiovisuals.

M’agradaria, així mateix, posar de manifest la inequívoca vocació de Diario de Ibiza d’esdevenir, més enllà de les estrictes funcions bàsiques d’un mitjà de comunicació, un agent dinamitzador de la vida política, social i cultural eivissenca. A això hi ha contribuït, en gran mesura, la creació del Club Diario de Ibiza, dotat amb un auditori per acollir tota mena d’actes, així como una sala d’exposicions en la qual dotzenes d’artistes han tengut l’oportunitat d’exposar les seus obres.

Voldria finalitzar reiterant la meua felicitació a Diario de Ibiza pel seu 125è aniversari i expressant el meu sincer desig que aquest camí de constant de millora, progrés i innovació continuï amb la mateixa empenta durant els anys vinents. Aquesta feina esdevendrà la millor garantia perquè els ciutadans i les ciutadanes de la nostra illa mantenguin la seua fidelitat amb un projecte informatiu que ja forma part, per dret propi, de la història d’Eivissa, i que, de ben segur, seguirà escrivint la del futur durant els anys venidors.

Molts d’anys i l’enhorabona!